Google

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych w Polsce, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych dla Google.

BANK PEKAO SA

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych dla BANKU PEKAO SA.

Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

Usługa doradcza z zakresu analizy i badania rynku, raport rynkowy dla Ambasady.

SAMSUNG

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych w Polsce.

ING SA

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych dla ING SA.

Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Sp. z o. o.

Oddział w Polsce - usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych w Polsce i na wybranych 7 rynkach zagraniczych w Europie; Hungary, Czech Republic, Slovakia, Turkey, Romania, Greece, Lithuania. Opracowanie raportu „Nowe Modele Biznesowe Internacjonalizacji” , 100 stron strategii marketingowej, w tym Model Canvas.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Jest najstarszym bankiem spółdzielczym na ziemiach polskich - powstał w 1862 roku. - usługa doradcza IT z zakresu baz danych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

Ambasada Szwecji w Polsce

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych.

T-Mobile Polska

Usługa doradcza IT z zakresu DATA MINING; eksploracja danych, ekstrakcja danych, wydobywanie danych - proces uzyskiwania wiedzy z bardzo dużych baz danych.

ING TFI S.A. (aktualna nazwa to NN Investment Partners TFI S.A)

Usługa doradcza IT z zakresu rozbudowania bazy danych.

Shell Polska Sp. z o.o.

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

McKinsey & Company

Amerykańska spółka zajmująca się doradztwem w zakresie zarządzania strategicznego. W 129 biurach działających w 65 krajach świata zatrudnia 28 tys. Pracowników. - usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjałów rynku w bazach danych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych. McKinsey & Company dwukrotnie skorzystał z naszych usług w dużych projektach.

NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polska agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, B + R i inne.

Dla NCBR stworzyliśmy „bazę potencjalnych beneficjentów NCBR”. Wartość projektu z 2017 roku to 141 400 zł, w celu realizacji projektów badawczo rozwojowych (B+R), na które NCBR przeznaczył ponad 4,5 mld zł. Projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych dla NCBR. Już w 2017 roku dostosowaliśmy bazę.

 

CERAMIKA PARADYŻ Sp. z o.o.

Usługa doradcza polegająca na opracowaniu i skutecznym wdrożeniu Nowych Modeli Biznesu prowadzących do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na rynkach docelowych); 27 krajów; Niemcy, Norwegia, USA, Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Czechy, Słowacja, Ukraina, Austria, Francja, Belgia, Szwajcaria, Włochy, Rumunia, Litwa, Rosja, Białoruś, Łotwa, Holandia, Dania, Estonia, Kanada, Kazachstan, Gruzja, Arabia Saudyjska.

Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o.

To część międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer, które jest z jednym z największych (w skali globalnej) wydawnictw. Doradztwo, rekomendacje związane content marketing dla dwóch portali / platform internetowych prowadzonych przez Wolters Kluwer Informator Prawno- Gospodarczy oraz Serwis HR. Są to jedne z najważniejszych serwisów Wolters Kluwer dla firm i instytucji. LEX Informator Prawno- Gospodarczy w liczbach: 7,2 mln powiązao między osobami i firmami, 5,8 mln dokumentów z MSiG, 170 tys opublikowanych sprawozdao finansowych, 150 tys firm z raportami InfoCredit.

NEW HOLLAND

Część firmy CNH Global, która jest częścią FIAT Group. Sprzęt rolniczy produkowany pod marką New Holland jest sprzedawany na całym świecie. - usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych w sektorze polskiego rolnictwa. Projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych uwzględniającej wielkośd gospodarstw rolnych w ha, profil produkcji rolnej i inne kategorie wskaźników. Zbudowaliśmy bazę danych największych gospodarstw rolnych pod względem wielkości powierzchni w ha z podziałem na 16 województw. Baza danych gospodarstw rolnych jest unikalnym produktem marketingowym w skali kraju.

Fabryka Żarówek HELIOS Sp. z o.o.

Usługa doradcza polegająca na opracowaniu i skutecznym wdrożeniu Nowych Modeli Biznesu prowadzących do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na rynkach docelowych), 24 kraje; Niemcy, Ukraina, Norwegia, USA, Wielka Brytania, Czechy, Szwecja, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Słowacja, Austria, Francja, Belgia, Szwajcaria, Włochy, Rumunia, Litwa, Rosja, Białoruś, Łotwa, Holandia, Dania, Estonia, Bułgaria.

Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o.

Usługi doradcze IT z zakresu baz danych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnych baz danych (bardzo dużo projektów).

PRONAR

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

HRS

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Należący do Dashöfer Holding Ltd. - usługi doradcze IT z zakresu baz danych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnych baz danych (bardzo dużo projektów).

FAKRO

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych na 22 największe kraje w Europie, zbudowanie bazy danych 230 000 architektów i projektantów i określenia potencjału rynków docelowych w 22 krajach EU.

TESCO

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych na potrzeby akcji marketingu bezpośredniego w wybranych miastach Polski.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Jest jednym z największych wydawnictw informacji fachowej w Polsce - usługa doradcza z zakresu baz danych.

Bayer CropScience

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych.

PRACODAWCY RP

Usługa doradcza z zakresu badań rynkowych CAWI.

ICAN INSTITUTE, wydawca magazynu "Harvard Business Review Polska"

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i emailingu.

FARMTRAC

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

AGRIFAC

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

Wydawnictwo Explanator

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

CEMBRIT

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i określenia potencjału rynków docelowych, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych.

Wojnarowscy Sp. z o.o.

Usługa doradcza IT z zakresu baz danych i opracowania Nowych Modeli Biznesu na rynki zagraniczne, projektowanie, zbudowanie i opracowanie indywidualnej bazy danych z rynków zagranicznych. Opracowanie strategii marketingowej na rynki zagraniczne: Azerbejdżan, Kazachstan, Ukraina.